Intentieverklaring & Algemene voorwaarden

Intentieverklaring

* Ik toon volledige inzet t.b.v. het behalen van de gestelde doelen

(deze doelen bespreek ik en stel ik vast samen met mijn coach tijdens het intakegesprek)

* Ik communiceer open en eerlijk met mijn coach

(mijn privacy wordt hierbij gegarandeerd, mijn coach zal mijn gegevens niet verstrekken aan derden)

* Ik kom gemaakte afspraken met mijn coach na

(o.a. contact- & weegmomenten, volgen voedingslijsten, trainingsfrequentie)

* Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen proces en resultaat

(het programma en de coach kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor mijn resultaat en het verloop van mijn proces)

 Algemene voorwaarden

Aanmeldingen

1)             Aanmeldingen voor een consult gaan via de website: www.yourcoach.nu, via e-mail of telefonisch

2)             Aanmelden voor kinderen alleen met toestemming van de ouder(s) of voogd.

3)             Alle bedragen zijn bedoeld voor particulieren en kleine zelfstandige ondernemers.

Voor overige bedrijven, instellingen, etc. geldt een vergoeding overeenkomstig met het  overeengekomen te volgen traject.

4)             De prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW.

5)             Consulten/ lessen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

Betaling

1)             Betalingen dienen contant of per bank te geschieden, tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijden voor aanvang van een consult op rekening van Your Coach te zijn bijgeschreven met vermelding van uw naam en het betreffende consult, of contact betaalt te worden bij het 1e consult, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.

2)             Indien het consult wegens onvoorziene omstandigheden vanuit Your Coach geen doorgang kan vinden, wordt  een nieuwe afspraak gemaakt of anders de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.

3)             Restitutie van het betaalde geld is niet mogelijk

Annuleringsvoorwaarden voor consulten

1)            Na inschrijving rekenen we voor annulering €25,- administratiekosten.

2)            Annuleert u binnen 24 uur voor een persoonlijke afspraak, dan betaalt u het volledige bedrag voor een consult. Voor die tijd is annuleren kosteloos.

Aansprakelijkheid

1)             Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/ of diefstal van of schade aan goederen van de deelnemers. Zowel direct als indirect.

2)             Your Coach is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cliënt na een consult met de opgedane informatie en  kennis doet.

Auteursrecht

1)             Zonder schriftelijke toestemming van Your Coach is het niet toegestaan eventueel verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van de cliënt zelf gebruikt worden.

2)             Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens consult door cliënt en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van  Your Coach.

Bijzondere bepalingen

1)             Voor vergoedingen van het cursusgeld voor je ziektekostenverzekeraar dien je je polisvoorwaarden te raadplegen en/ of contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Een factuur voor je zorgverzekeraar krijg je aan het einde van de consulten/cursus.

2)             Your Coach behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een consult/ cursus belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van eventuele overige cliënten/deelnemers, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelname kosten onverlet.

3)             Wanneer een cliënt besluit om tijdens een consult/ cursus op eigen initiatief te vertrekken is hij/zij dit verplicht te melden en is restitutie van de betaling uitgesloten.

4)             Een cliënt is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van eventuele andere cliënten/deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar het consult/ cursus gehouden wordt.

 

© Copyright 2017-2023 Your Coach | Design en ontwikkeling door: MarqMedia
Algemene voorwaarden | Privacyverklaring